สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ แนะนำใช้ปั๊มสามสูบการเกษตร

หัวขนาด 0.2 mm,0.3 mm สำหรับลดอุณหภูมิ

หัว D-5 สำหรับพ่นยาฆ่าเชื้อรถเข้าฟาร์ม