• สำหรับโรงเรือนขนาดใหญ่

 • แนะนำใช้ปั๊มหอยโข่ง ที่มีแรงดันขนาด 4 บาร์ขึ้นไป

 • ควรวางหัวพ่นหมอก 4 ทิศทาง ห่างกัน 1.5 ถึง 2 เมตร ตามแนวโต๊ะปลูก

 • หากใช้จำนวนหัวมากขึ้นควรใช้ปั้มขนาดใหญ่ขึ้น

 • แนะนำ หัวพ่นหมอก 4 ทิศทางเนต้าฟิล์ม

 • สินค้าคุณภาพจากประเทศอิสราเอล

 • พร้อมข้อต่อเกลียว 1/2 ” สำหรับต่อท่อ PVC

 • ตู้คอนโทรล ที่แนะนำ 

 • ตู้ตั้งเวลา สลับเปิดปิดวินาที 

 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิ สลับเปิดปิดวินาที 

 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิ Online / Offline สลับเปิดปิดวินาที 

 • สลับเปิดปิดวินาทีได้  เพื่อป้องกันไม่ใบผักเปียก

 • สำหรับโรงเรือนขนาดเล็ก

 • แนะนำใช้ปั๊ม 12 VDC ที่มีแรงดันขนาด 4 บาร์ขึ้นไป

 • ควรวางหัวพ่นหมอก 1 ทิศทาง ห่างกัน 0.5 ถึง 1 เมตร ตามแนวโต๊ะปลูก

 • หากใช้จำนวนหัวมากขึ้นควรใช้ปั้มขนาดใหญ่ขึ้น

 

 • ปั๊ม Easy 02 รองรับ หัวเดี่ยวเนตาฟิม ขนาด 0.6 mm ได้ สูงสุด 3-20 หัว

 • ปั๊ม Easy 03 รองรับ หัวเดี่ยวเนตาฟิม ขนาด 0.6 mm ได้ สูงสุด 10-20 หัว ( Auto มีเพรสเชอร์สวิทซ์ )

 • หากใช้จำนวนหัวมากขึ้นควรใช้ปั้มขนาดใหญ่ขึ้น

 • ปลั๊กคอนโทรล ที่ แนะนำ

 • ปลั๊กควบคุมอุณหภูมิ Online / Offline สลับเปิดปิดวินาที 

 • สลับเปิดปิดวินาทีได้  เพื่อป้องกันไม่ใบผักเปียก

แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง กับสินค้าตัวนี้ครับ

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครับ
www.fogesy.com
Product added successful