ฟาร์มเห็ด

ในฟาร์มเห็ดส่วนใหญ่เราจะรู้จัก (ระบบเปียก) ซึ่งหัวหมอกราคาถูกใช้กับปั๊มทั่วไปได้ แต่มักเจอปัญหาเชื้อรา เนื่องจากน้ำเข้าหน้าก้อน ทำให้ปัจจุบัน หันมาใช้หัวพ่นหมอกละเอียดกันมากขึ้น ซึ่งสามารถตั้งเวลาอัตโนมัติ ควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้น ได้ง่ายกว่า 

ระบบพ่นหมอกที่เหมาะสม (ละเอียดมาก)

1 ระบบพ่นหมอกแรงดันต่ำ แนะนำ หัวขนาด 0.3 mm เหมาะสำหรับโรงเรือนที่ไม่ใหญ่มาก เช่น ขนาดไม่เกิน 4×8 รวมหัวไม่เกิน 25-30 หัวพ่น / ปั๊ม 1 ตัว / 1 โรงเรือน โดยทำแรงดันได้ที่ 12-20 บาร์ โดย ระยะหัวพ่นห่างกัน 75 cm ตามแนวทางเดิน ดังรูปตัวอย่าง เพื่อให้หมอกกระจายตัวได้ทั่วถึง

ข้อดี ของระบบแรงดันต่ำ คือ ราคาถูกกว่าระบบแรงดันสูง ความละเอียดของหมอกใกล้เคียงแรงดันสูง แต่ รองรับจำนวนหัวพ่นหมอกได้น้อยกว่า และ ความฟุ๊งกระจายของหมอกน้อยกว่าแรงดันสูง

2 ระบบพ่นหมอกแรงสูง แนะนำ หัวขนาด 0.3 mm เหมาะสำหรับโรงเรือนที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 4×8 หรือรองรับได้หลายโรงเรือน รวมหัวไม่เกิน 30-80 หัวพ่น / ปั๊ม 1 ตัว / โดยทำแรงดันได้ที่ 40 -60 บาร์ โดย ระยะหัวพ่นห่างกัน 75 cm ตามแนวทางเดิน ดังรูปตัวอย่าง เพื่อให้หมอกกระจายตัวได้ทั่วถึง

ข้อดี ของระบบแรงดันสูง คือ หมอกมีความละเอียดมาก เพิ่มความชื้นได้ทันที ความฟุ๊งกระจายของหมอกมาก รองรับจำนวนหัวพ่นหมอกได้มาก แต่ ราคาค่อนข้างสูง

รอบบ้าน ร้านค้า อาคาร

ระบบพ่นหมอกที่ละเอียด มากๆ หัวขนาด 0.1 mm ( สำหรับในร้าน ) และ 0.2 mm ( สำหรับรอบๆร้าน ) และ 0.3 mm ( สำหรับจัดสวน ) จำเป็นต้องใช้ปั๊มที่มีแรงดันเกิน 10 บาร์ ขึ้นไป เพื่อให้ได้ความละเอียดที่มาก ไม่เปียกลูกค้า 

ระบบพ่นหมอกที่เหมาะสม (ละเอียดมาก)

1 ระบบพ่นหมอกแรงดันต่ำ แนะนำ หัวขนาด 0.1 mm ( สำหรับในร้าน ) และ 0.2 mm ( สำหรับในร้าน ) และ 0.3 mm ( สำหรับจัดสวน ) มีหลายขนาด ตั้งแต่ 3-40 หัวพ่น / ปั๊ม 1 ตัว โดยทำแรงดันได้ที่ 12-20 บาร์ โดย ระยะหัวพ่นห่างกัน 1-1.5 m ดังรูปตัวอย่าง เพื่อให้หมอกกระจายตัวได้ทั่วถึง ไม่เปียก

ข้อดี ของระบบแรงดันต่ำ คือ ราคาถูกกว่าระบบแรงดันสูง ความละเอียดของหมอกใกล้เคียงแรงดันสูง แต่ รองรับจำนวนหัวพ่นหมอกได้น้อยกว่า และ ความฟุ๊งกระจายของหมอกน้อยกว่าแรงดันสูง2 ระบบพ่นหมอกแรงสูง แนะนำ หัวขนาด 0.1 mm เหมาะสำหรับอาคารที่มีขนาดใหญ่รองรับได้หลายหัว รวมหัวไม่เกิน 30-80 หัวพ่น / ปั๊ม 1 ตัว / โดยทำแรงดันได้ที่ 40 -60 บาร์ โดย ระยะหัวพ่นห่างกัน 1-1.5 m

ข้อดี ของระบบแรงดันสูง คือ หมอกมีความละเอียดมาก ความฟุ๊งกระจายของหมอกมาก รองรับจำนวนหัวพ่นหมอกได้มาก แต่ ราคาค่อนข้างสูง

 จัดสวน

งานจัดสวน ส่วนใหญ่เราจะใช้หัว ขนาด 0.3 mm สำหรับแรงดันต่ำ เพื่อให้เห็นหมอกได้ชัดเจน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแรงดันสูง ความฟุ้ง การลอยตัว จะสู้แรงดันสูงไม่ได้ ถ้าเป้นแรงดันสูงควรใช้หัวละเอียด 0.1 – 0.2 mm เพื่อความสวยงาม 

ระบบพ่นหมอกที่เหมาะสม (ละเอียดมาก)

1 ระบบพ่นหมอกแรงดันต่ำ แนะนำ หัวขนาด 0.3 mm เหมาะสำหรับสวนที่ไม่ใหญ่มาก รวมหัวไม่เกิน 25-30 หัวพ่น / ปั๊ม 1 ตัว โดยทำแรงดันได้ที่ 12-20 บาร์ โดย ระยะหัวพ่นห่างกัน  50 cm – 1 m หรือตามแนวต้นไม้ เพื่อให้หมอกกระจายตัวได้ทั่วถึง

สายควรเลือกสีดำ ป้องกันการเกิดตะใคร่ ได้ดีกว่าสีขาว

ข้อดี ของระบบแรงดันต่ำ คือ ราคาถูกกว่าระบบแรงดันสูง ความละเอียดของหมอกใกล้เคียงแรงดันสูง แต่ รองรับจำนวนหัวพ่นหมอกได้น้อยกว่า และ ความฟุ๊งกระจายของหมอกน้อยกว่าแรงดันสูง

2 ระบบพ่นหมอกแรงสูง แนะนำ หัวขนาด 0.1-0.2 mm

เหมาะสำหรับสวนที่มีขนาดใหญ่ หรือต้องการละเอียด และสวยงาม

ฟุ้งล่องลอยเหมือนปุยเมฆ รวมหัวไม่เกิน 30-80 หัวพ่น / ปั๊ม 1 ตัว / โดยทำแรงดันได้ที่ 40 – 60 บาร์ โดย ระยะหัวพ่นห่างกัน 1 – 1.5 mตามแนวทางเดิน ตามต้นไม้ และตามซอกหิน เพื่อให้หมอกกระจายตัวได้ทั่วถึง

ข้อดี ของระบบแรงดันสูง คือ หมอกมีความละเอียดมาก เพิ่มความชื้นได้ทันที ความฟุ๊งกระจายของหมอกมาก รองรับจำนวนหัวพ่นหมอกได้มาก แต่ ราคาค่อนข้างสูง