Login

Register

Login

Register

 • พื้นที่ขนาดเล็ก ปั๊มเงียบ

 • แนะนำใช้ปั๊มแรงดันต่ำ ในกรณี พื้นที่ขนาดเล็ก รอบบ้าน ร้านกาแฟ

 • แนะนำใช้ปั๊มแรงดันสูง ในกรณี พื้นที่ขนาดใหญ่ รอบอาคาร ร้าน

 • หัว 0.1 mm สำหรับ ในร้าน ใกล้คน ใกล้โต๊ะอาหาร

 • หัว 0.2 mm สำหรับ รอบอาคาร 

 • หัว 0.3 mm สำหรับ ชายคาด้านนอก ริมกำแพง

 • ควรวางหัวพ่นหมอก ห่างกัน 1 ถึง 1.5 เมตร ตามแนวชายคา แนวอาคาร

 • พื้นที่ขนาดใหญ่ หัวเยอะ ทำงานต่อเนื่อง

 • แนะนำใช้ปั๊มสามสูบ  

 • หัว 0.3 mm สำหรับ รอบอาคาร 

 • หัว 0.5 mm สำหรับ ชายคาด้านนอก ริมกำแพง

 • หัว 0.6 mm ( หัวพลาสติก ) สำหรับ ชายคาด้านนอก ริมกำแพง บนตึก

 • ควรวางหัวพ่นหมอก ห่างกัน 1 ถึง 1.5 เมตร ตามแนวชายคา แนวอาคาร