ข้อต่องอ แปลง 3 หุนเกลียวนอก ลดเป็นสายขนาด 2 หุน(1/4) ( ต่อข้างปั๊ม )

฿30.00