>> หมวดหมู่สินค้า <<

💧 ชุดพ่นหมอก + Fogeasy App❗️❗️

🔥💧App ควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้น Online🌡 สั่งงานผ่านมือถือ รองรับ 9 โหมดอัจฉริยะ

– Auto VPD พ่นหมอกแปรผันตามอุณหภูมิ
– Auto Dew point ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
– Manual% ตั้งค่า ความชื้นแบบสลับเปิดปิด
– Manual°c ตั้งค่า อุณหภูมิแบบสลับเปิดปิด
– Time/loop ตั้งค่า ช่วงเวลา+สลับเปิดปิด
– Step% ตั้งค่า สลับเปิดปิดแบบ 2 step ตามช่วงความชื้น
– Step°c + % ตั้งค่า สลับเปิดปิดแบบ 2 step ตามช่วงอุณหภูมิ และ ตั้งค่าความชื้นขั้นต่ำ
– On เปิด
– Off ปิด

Multi function ⏰ ทำงาน 3 ฟังก์ชั่น ซ้อนกันได้ เช่น ทำตามอุณหภูมิ/ความชื้น ซ้อนช่วงเวลา ซ้อน Loop timer

สนใจสั่งซื้อได้ที่ www.fogeasy.com

✔️ ตั้งค่าทำงานตามค่าอุณหภูมิ / ความชื้น Dew point และ PVD ได้ พ่นหมอก Auto แปรผันตามอุณหภูมิ
✔️ กำหนดเวลาเปิด-ปิด ได้ 4 ช่วงเวลา
✔️ ตั้ง Loop Time สลับเปิด/ปิด ละเอียดสูงสุดเป็นวินาที ได้ ป้องกัน ละอองหมอกเปียกใบไม้
✔️ ตั้ง Loop Time ทำแบบ 2 ชั้น ตามอุณหภูมิหรือความชื้น เช่น ถ้าอุณหภูมิร้อนมากๆก็ให้ระบบพ่นหมอกทำงานถี่ขึ้นกว่าเดิม
✔️ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น ความแม่นยำสูง
✔️ แสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น แบบ Real-time ได้
✔️ มีกราฟแสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น ค่า Dew point ค่า VPD ย้อนหลังได้ 1 ปี
✔️ มีบันทึก ตารางการทำงานอุปกรณ์ ย้อนหลัง
✔️ log in บนอุปกรณ์เพื่อควบคุมได้หลายเครื่องพร้อมกัน

ชุดพ่นหมอก Ultrasonic แบบ 10 หัว 6500 cc / h + power supply 320W + App ควบคุม อุณหภูมิ/ความชื้น/VPD ( ประกอบกล่องพร้อมใช้ + Volume เบาเร่งพัดลม + ลูกลอย )

฿7,500.00