ลดความร้อน รอบบ้าน อาคาร ร้านค้า

ปั๊ม 12 บาร์

เหมาะสำหรับ หัวพ่นหมอกละเอียด หัวก้านเสียบ ขนาด 0.1 , 0.2 , 0.3 mm ได้ สูงสุด 8-20 หัว

ปั๊ม 15 บาร์

เหมาะสำหรับ หัวพ่นหมอกละเอียด หัวก้านเสียบ ขนาด 0.1 , 0.2 , 0.3 mm ได้ สูงสุด 20-35 หัว

Product added successful