Play Video
  • ฟาร์มเห็ดส่วนใหญ่ใช้หัวขนาด 0.3 มิล

  • เพราะเป็นหัวที่ยังละเอียดอยู่ แต่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า และอุดตันยากกว่า

  • แรงดันขั้นต่ำไม่แนะนำให้น้อยกว่า 10 บาร์ เพื่อให้หมอกคงความละเอียด ไม่เปียกเข้าหน้าก้อนเห็ด

  • ระยะห่างต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 75 cm ตามแนวทางเดิน 

  • แนะนำใช้การควบคุมจาก ปลั๊กคุมความชื้น ที่สลับเปิดปิด ร่วมด้วย เพื่อไม่ให้หมอกทำงานนานเกินไป ป้องกันน้ำเข้าหน้าก้อนเห็ด

  • หรือตั้งทามเมอร์ ควบคุมเวลาพ่นหมอก

Play Video

ปั๊ม 9 บาร์

เหมาะสำหรับ หัวพ่นหมอกละเอียด หัวก้านเสียบ ขนาด 0.1 , 0.2 , 0.3 mm ได้ สูงสุด 3-8 หัว

ปั๊ม 12 บาร์

เหมาะสำหรับ หัวพ่นหมอกละเอียด หัวก้านเสียบ ขนาด 0.1 , 0.2 , 0.3 mm ได้ สูงสุด 8-20 หัว

ปั๊ม 15 บาร์

เหมาะสำหรับ หัวพ่นหมอกละเอียด หัวก้านเสียบ ขนาด 0.1 , 0.2 , 0.3 mm ได้ สูงสุด 20-35 หัว

Product added successful