• พื้นที่ขนาดเล็ก ละเอียดมาก

  • แนะนำใช้หัว 0.3 mm ปั๊มแรงดันต่ำ 24 VDC

  • ควรวางหัวพ่นหมอก ห่างกัน 1 ถึง 1.5 เมตร ตามแนวชายคา แนวอาคาร

ปั๊ม 12 บาร์

เหมาะสำหรับ หัวพ่นหมอกละเอียด หัวก้านเสียบ ขนาด 0.1 , 0.2 , 0.3 mm ได้ สูงสุด 8-20 หัว

ปั๊ม 15 บาร์

เหมาะสำหรับ หัวพ่นหมอกละเอียด หัวก้านเสียบ ขนาด 0.1 , 0.2 , 0.3 mm ได้ สูงสุด 20-35 หัว

  • พื้นที่ขนาดเล็ก ละเอียดน้อย

  • แนะนำใช้หัว 0.6 mm ปั๊มแรงดันต่ำ 12 VDC

  • ควรวางหัวพ่นหมอก ห่างกัน 1 ถึง 1.5 เมตร ตามแนวชายคา แนวอาคาร

  • พื้นที่ขนาดใหญ่ หัวเยอะ ทำงานต่อเนื่อง

  • แนะนำใช้ปั๊มสามสูบ  

  • ใช้หัว 0.6 mm ลดกลิ่นได้เร็ว ( หัวพลาสติก ) สำหรับ ต้องการละเอียดน้อย เช่น โรงงาน บ่อบำบัด เปียกได้ 

  • ควรวางหัวพ่นหมอก ห่างกัน 1 ถึง 1.5 เมตร ตามแนวชายคา แนวอาคาร

Product added successful