• พื้นที่ขนาดเล็ก

 • แนะนำใช้ปั๊มแรงดันต่ำ 24 VDC ในกรณี ต้องการความละเอียดมาก หัว 0.2,0.3 mm

 • แนะนำใช้ปั๊มแรงดันต่ำ 12 VDC ในกรณี ต้องการความละเอียดน้อย หัว 0.6 mm

 • หัว 0.2,0.3mm สำหรับ รอบอาคาร ร้าน บ้าน

 • หัว 0.6 mm สำหรับ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ 

 • ควรวางหัวพ่นหมอก ห่างกัน 1 ถึง 1.5 เมตร ตามแนวชายคา แนวอาคา

 • พื้นที่ขนาดใหญ่ หัวเยอะ ทำงานต่อเนื่อง

 • แนะนำใช้ปั๊มสามสูบ  

 • หัว 0.3 mm สำหรับ ต้องการความละเอียดมาก ไม่เปียก ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่

 • หัว 0.5 mm สำหรับ ต้องการความละเอียดปานกลาง เช่น โรงงานกำจัดขยะ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่

 • หัว 0.6 mm ลดกลิ่นได้เร็ว ( หัวพลาสติก ) สำหรับ ต้องการละเอียดน้อย เช่น โรงงาน บ่อบำบัด เปียกได้ 

 • ควรวางหัวพ่นหมอก ห่างกัน 1 ถึง 1.5 เมตร ตามแนวชายคา แนวอาคาร

แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง กับสินค้าตัวนี้ครับ

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครับ
www.fogesy.com