No products in the cart.


คลิกเพื่อเลือกระบบ

  • ระบบพ่นหมอก แรงดันต่ำ (ละเอียดมาก)
  • ระบบพ่นหมอก แรงดันต่ำ (ละเอียดน้อย)
  • ระบบพ่นหมอก แรงดันสูง (ละเอียดมาก)
  • ระบบพ่นหมอก แรงดันสูง (ปั๊มสามสูบ)
  • ระบบพ่นหมอก ultrasonic mist maker
  • ระบบคอนโทรล และการตั้งค่า
  • ระบบพ่นยา
  • ระบบสปริงเกอร์
  • ระบบที่เหมาะกับคุณ
จัดแต่งสวน น้ำตก
รอบร้านค้า อาคาร
ฟาร์มเห็ด ฟาร์มผัก

ปั๊ม 12 บาร์

เหมาะสำหรับ หัวพ่นหมอกละเอียด หัวก้านเสียบ ขนาด 0.1 , 0.2 , 0.3 mm ได้ สูงสุด 3-20 หัว

ปั๊ม 15 บาร์

เหมาะสำหรับ หัวพ่นหมอกละเอียด หัวก้านเสียบ ขนาด 0.1 , 0.2 , 0.3 mm ได้ สูงสุด 20-35 หัว

ปั๊ม 20 บาร์

เหมาะสำหรับ หัวพ่นหมอกละเอียด หัวก้านเสียบ ขนาด 0.1 , 0.2 , 0.3 mm ได้ สูงสุด 25-40 หัว

ฟาร์มเห็ด

ในฟาร์มเห็ดส่วนใหญ่เราจะรู้จัก (ระบบเปียก) ซึ่งหัวหมอกราคาถูกใช้กับปั๊มทั่วไปได้ แต่มักเจอปัญหาเชื้อรา เนื่องจากน้ำเข้าหน้าก้อน ทำให้ปัจจุบัน หันมาใช้หัวพ่นหมอกละเอียดกันมากขึ้น ซึ่งสามารถตั้งเวลาอัตโนมัติ ควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้น ได้ง่ายกว่า 

ระบบพ่นหมอกที่เหมาะสม (ละเอียดมาก)

1 ระบบพ่นหมอกแรงดันต่ำ แนะนำ หัวขนาด 0.3 mm เหมาะสำหรับโรงเรือนที่ไม่ใหญ่มาก เช่น ขนาดไม่เกิน 4×8 รวมหัวไม่เกิน 25-30 หัวพ่น / ปั๊ม 1 ตัว / 1 โรงเรือน โดยทำแรงดันได้ที่ 12-20 บาร์ โดย ระยะหัวพ่นห่างกัน 75 cm ตามแนวทางเดิน ดังรูปตัวอย่าง เพื่อให้หมอกกระจายตัวได้ทั่วถึง

ข้อดี ของระบบแรงดันต่ำ คือ ราคาถูกกว่าระบบแรงดันสูง ความละเอียดของหมอกใกล้เคียงแรงดันสูง แต่ รองรับจำนวนหัวพ่นหมอกได้น้อยกว่า และ ความฟุ๊งกระจายของหมอกน้อยกว่าแรงดันสูง

2 ระบบพ่นหมอกแรงสูง แนะนำ หัวขนาด 0.3 mm เหมาะสำหรับโรงเรือนที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 4×8 หรือรองรับได้หลายโรงเรือน รวมหัวไม่เกิน 30-80 หัวพ่น / ปั๊ม 1 ตัว / โดยทำแรงดันได้ที่ 40 -60 บาร์ โดย ระยะหัวพ่นห่างกัน 75 cm ตามแนวทางเดิน ดังรูปตัวอย่าง เพื่อให้หมอกกระจายตัวได้ทั่วถึง

ข้อดี ของระบบแรงดันสูง คือ หมอกมีความละเอียดมาก เพิ่มความชื้นได้ทันที ความฟุ๊งกระจายของหมอกมาก รองรับจำนวนหัวพ่นหมอกได้มาก แต่ ราคาค่อนข้างสูง

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.